OM

ÖlandsHälsans syfte är att verka inom friskvård och hälsa med en öppenhet för människors olika behov som kan variera genom livet. En önskan finns att inspirera människor till att utforska och lära känna sin inre och yttre natur. Med en djupare förståelse av naturen finns hoppet att det i människan naturligt växer en glädje och längtan att värna sin egen, andras och jordens hälsa.

Företaget drivs av mig Anna Helgesson som är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och instruktör i hjärt- och lungräddning med 25 års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning finns i livsstil och hälsa med fördjupning i personlig utveckling och praktisk utövning i olika avslappningstekniker. Sedan 2020 är jag certifierad naturguide via FUN och Naturturismföretagen samt certifierad skogsbadsguide via Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute.,