OM

ÖlandsHälsan verkar inom friskvård och hälsa med en öppenhet för människors olika behov som kan variera genom livet.

En önskan finns att inspirera människor till att utforska och lära känna sin inre och yttre natur.

Med en djupare förståelse av naturen finns hoppet att det i människan naturligt växer en glädje och längtan att värna sin egen, andras och jordens hälsa.

ÖlandsHälsan är ett av Sveriges Wellbeing företag i SB Well Wellbeingturism.