TJÄNSTER

NATURGUIDNING
Sveriges allemansrätt ger oss alla en fantastisk möjlighet att vistas i och njuta av naturen.
Att följa med en naturguide ut i naturen kan ge nya upplevelser och inspiration till att sedan själv eller i gemenskap med andra fortsätta att besöka och utforska naturen. Naturguidningar erbjuds på olika platser men främst på Öland och i Kalmar regionen.

GUIDAT SKOGSBAD
Ordet och uttrycket skogsbad kommer från det japanska shinrin-yoku och betyder ”att ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Ett guidat skogsbad innebär alltså att vi bjuds in till att bada våra sinnen i naturen. Vi tillbringar tid tillsammans i naturen genom att vandra långsamt. Möjlighet ges att uppleva naturen genom stillsamma aktiviter och fördjupad närvaro. Skogsbad har i forskning visat sig hälsofrämjande och stressreducerande genom sin avslappnande och återhämtande effekt. Guidade skogsbad erbjuds för grupper och enskilda individer och ges i olika typer av natur.

GONG AVSLAPPNING

Anna guidar i avslappning med hjälp av sin röst och genom att spelar på slaginstrumentet Gong. Genom Gongens ljud och vibrationer bjuds du in till en stund i vila och avslappning. Vid ett gongbad ligger deltagarna bekvämt i en vilsam position på en yoga matta och tillåter sig sköljas över med vibrationerna  och ljudet från gonggongen.

UTBILDNING I AKUT OMHÄNDERTAGANDE I NATUREN
Vid vistelse i naturen är det som guide, ledare och privatperson viktigt att kunna hantera en akutsituation i samband med sjukdom eller olycksfall. Utbildning erbjuds i temat akut omhändertagande i naturen och innehåller teori varvat med praktisk träning i hjärt- och lungräddning, första hjälpen och att kunna identifiera en svårt sjuk person med bedömningsverktyget L-cABCDE. Målet med utbildningen är att deltagarna skall känna sig beredda på det oförberedda i samband med vistelse i naturen. Utbildningen ges som uppdragsutbildning.