TJÄNSTER

NATURGUIDNING

Sveriges allemansrätt ger oss alla en fantastisk möjlighet att vistas i och njuta av naturen.
Att följa med en naturguide ut i naturen kan ge nya upplevelser och inspiration till att sedan själv eller i gemenskap med andra fortsätta att besöka och utforska naturen. Naturguidningar erbjuds på olika platser men främst på Öland och i Kalmar regionen.

GUIDAT SKOGSBAD

Ordet och uttrycket skogsbad kommer från det japanska shinrin-yoku och betyder ”att ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Ett guidat skogsbad innebär alltså att vi bjuds in till att bada våra sinnen i naturen. Vi tillbringar tid tillsammans i naturen genom att vandra långsamt. Möjlighet ges att uppleva naturen genom stillsamma aktiviter och fördjupad närvaro. Skogsbad har i forskning visat sig hälsofrämjande och stress reducerande genom sin avslappnande och återhämtande effekt. Guidade skogsbad erbjuds för grupper och enskilda individer och ges i olika typer av natur.

GONG AVSLAPPNING

Anna guidar i avslappning med hjälp av sin röst och genom att spelar på slaginstrumentet Gong. Genom Gongens ljud och vibrationer bjuds du in till en stund i vila och avslappning. Vid ett gongbad ligger deltagarna bekvämt i en vilsam position på en yoga matta och tillåter sig sköljas över med vibrationerna  och ljudet från gonggongen.

MEDITATION

Utforska din inre natur och stillhet med meditation. Meditation kan praktiseras på många olika sätt. Anna önskar inspirera till eget utforskande av det inre rummet för lugn och harmoni. Det finns möjlighet att praktisera olika tekniker för detta, individuellt eller tillsammans med andra. Anna guidar dig i olika tekniker och dimensioner av det meditativa rummet.

DANS

Släpp loss med dans och skakning. Känn in kroppen och dansa fritt. Vi dansar tillsammans men inte nödvändigtvis med varandra. Fokus är på dig själv och din kropp. Du bjuds in att med olika rytmer och musik ge dig hän i kroppens rörelse. Låt spänningar och stress släppa taget och njut av att vara i din kropp.

UTBILDNING I AKUT OMHÄNDERTAGANDE I NATUREN

Vid vistelse i naturen är det som guide, ledare och privatperson viktigt att kunna hantera en akutsituation i samband med sjukdom eller olycksfall. Utbildning erbjuds i temat akut omhändertagande i naturen och innehåller teori varvat med praktisk träning i hjärt- och lungräddning, första hjälpen och att kunna identifiera en svårt sjuk person med bedömningsverktyget L-cABCDE. Målet med utbildningen är att deltagarna skall känna sig beredda på det oförberedda i samband med vistelse i naturen. Utbildningen ges som uppdragsutbildning.